Pobočky Arkadie, o.p.s.

Arkadie, o.p.s.

Společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené. Vedení společnosti, ekonomický úsek společnosti, chráněná dílna – zaměření na ruční výrobu svíček, výrobu ručního papíru (oznámení, přání, pamětní listy), glycerínových mýdel, textilní výrobu ...

Arkadie, o.p.s.

Nestátní zdravotnické zařízení – rehabilitace. Terapii provádí atestovaná rehabilitační pracovnice na základě předpisu odborných lékařů. Dětským klientům je také umožněno cvičení v termálním bazénu.

Základní škola a praktická škola Arkadie, o.p.s.

První stupeň základní školy – třídy základní školy praktické, základní školy speciální a školní družina. Určeno pro žáky s mentálním znevýhodněním (handicapem), nejčastěji v kombinaci s dalším postižením (obvykle tělesným či smyslovým).

Arkadie, o.p.s.

Vzdělávání, sociální služby a zprostředkování zaměstnání pro zdravotně postižené osoby s cílem jejich začlenění do společnosti. Chráněné dílny – keramika, sociálně-terapeutické dílny, sociální rehabilitace, hipoterapie.

Chráněné dílny, sociální rehabilitace, hipoterapie

Arkadie, o.p.s.

Prodejna nabízí výrobky chráněných dílen (a je sama chráněným pracovištěm).

Prodejna

OTEVŘENO (Zavírá v 18:00)

Arkadie, o.p.s.

Podpora samostatného bydlení je terénní služba, tedy je poskytována přímo v bytě uživatele nebo na jiném domluveném místě. Za podpory asistentů se uživatelé učí všemu, co je spojené se samostatným bydlením – vaření, úklid domácnosti, nakupování, hospodaření s …

Podpora samostatného bydlení

Arkadie, o.p.s.

Vzdělávání, sociální služby a zprostředkování zaměstnání pro zdravotně postižené osoby s cílem jejich začlenění do společnosti. Denní stacionář, sociální rehabilitace.

Stacionář, sociální rehabilitace

OTEVŘENO (Zavírá v 15:30)

Základní škola a praktická škola Arkadie, o.p.s.

Druhý stupeň základní školy – třídy základní školy praktické, základní školy speciální a školní klub, jehož náplní je odpočinková činnost, sport, pobyt venku (zahrada, parky, školní hřiště), hry či práce na počítači. Určeno pro žáky s mentálním znevýhodněním …

2. stupeň ZŠ, střední škola

Arkadie, o.p.s.

Chráněné dílny – technické a kompletační práce (vkládání, balíčkování, lepení, stříhání, balení atd.), sociálně-terapeutické dílny, sociální rehabilitace.

Chráněné dílny, sociální rehabilitace

Arkadie, o.p.s.

Chráněné dílny – keramika (dárkové či propagační předměty z keramiky a přírodních materiálů), prádelna, denní stacionář, sociálně-terapeutické dílny, sociální rehabilitace, odlehčovací služba.

Chráněné dílny, stacionář, sociální rehabilitace