Pobočky Charita Svitavy

Charita Svitavy

Pomoc lidem postiženým mimořádnými událostmi, převážně povodněmi apod., výpůjčka vysoušečů lidem postiženým mimořádnými událostmi, zapojení do sběru obnošeného šatstva, projekt Vánoční balíček pro děti na Ukrajinu, projekt Adopce na dálku® ...

Hlavní pobočka

ZAVŘENO (Otevírá Pá 07:00)

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Krátkodobé i dlouhodobé zapůjčení kompenzačních pomůcek (např. invalidní vozíky, polohovací lůžka na elektrické ovládání, WC křesla, sedačky do vany,nástavce na WC).

Pobočka

ZAVŘENO (Otevírá Po 13:00)

Charita Svitavy

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským ...

Světlanka

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc ...