Pobočky Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Vědecká knihovna Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Provozujeme knihovnu. Půjčujeme knihy, kopírujeme a skenujeme dokumenty. Umožňujeme přístup k elektronickým bibliografickým a plnotextovým databázím.

OTEVŘENO (Zavírá v 20:00)

Fakulta výrobních technologií a managementu

Zajišťujeme přípravy pro technicko-ekonomické pracovníky v oboru Strojírenská technologie a přípravy pro učitele v oboru Technická výchova.

Filozofická fakulta

Nabízíme vzdělání pro odborníky v humanitních oborech a učitele pro 2. stupeň základních a středních škol.

Pedagogická fakulta

Připravujeme učitele základních a středních škol. Zabýváme se vědecko-výzkumnou činností.

Fakulta životního prostředí

Poskytujeme výzkum a vzdělávání v oblasti ekologie a životního prostředí.

Fakulta umění a designu

Nabízíme teoretické a praktické výuky v oblasti umění a designu.

Přírodovědecká fakulta

Nabízíme výuku a rozvoj poznání v přírodovědných bakalářských i navazujících magisterských studijních oborech.

Ústav zdravotnických studií

Nabízíme vzdělání v oblasti zdravotnických studií se zaměřením na fyzioterapii, ergoterapii, porodní asistenci a ošetřovatelství.

Fakulta sociálně ekonomická

Zajišťujeme bakalářské i magisterské studium ekonomie, ekonomiky a managementu, sociální politiky a sociální práce.

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

Nabízíme studium na sedmi fakultách a jednom ústavu humanitního, technického, přírodovědeckého, zdravotnického a uměleckého zaměření.