Pobočky České vysoké učení technické v Praze

České vysoké učení technické v Praze

Nabídka studia na sedmi fakultách technického zaměření.

Archiv Českého vysokého učení technického v Praze

Zpracovávání, uchovávání a využívání archiválií Českého vysokého učení technického v Praze.

Nadační fond ČVUT Stanislava Hanzla

Podpora studia a studentů studijních programů akreditovaných na fakultách a vysokoškolských ústavech ČVUT v Praze.

Knihovna Archivu ČVUT

Knihovna nabízí literaturu o vysokých školách, literaturu obecně historickou k dějinám věd a techniky, odbornou archvivní literaturu a periodika.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:30)

Spolek absolventů a přátel ČVUT - Česká technika

Provoz sdružení absolventů a přátel vysoké školy se zaměřením na zvýšení prestiže školy a jejich absolventů v naší republice i v zahraničí.

Centrum pro radiochemii a radiační chemii

Centrum je zaměřeno na provádění zejména experimentálních prací v oblasti radiochemie a radiační chemie.

Studentská unie ČVUT

Podpora studentského mimoškolního života. Pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí.