Pobočky Hlinsko - městský úřad

Hlinsko - městský úřad

První písemná zpráva pochází z roku 1349. Město se nachází v nadmořské výšce 580 metrů. Na území žije 10 373 obyvatel.

Hlavní pobočka

ZAVŘENO (Otevírá St 07:30)

Turistická ubytovna Hlinsko

Nabídka ubytování v pokojích s kapacitou 90 osob.

ZAVŘENO (Otevírá So 15:00)

MÚ Hlinsko - Odbor vnitřních věcí

Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel.

ZAVŘENO (Otevírá St 07:30)

MÚ Hlinsko - Odbor investic

Zadávání a vedení tvorby investičních projektů města a zajišťování jejich realizace.

ZAVŘENO (Otevírá St 07:30)

MÚ Hlinsko - Odbor sociálních věcí

Zajištění sociální péče, pomoci v hmotné nouzi a sociálně právní ochrany dětí. Rozhodování v oblasti sociálních dávek a příspěvků.

ZAVŘENO (Otevírá St 07:30)

MÚ Hlinsko - Odbor životního prostředí

Zajišťování ochrany životního prostředí.

ZAVŘENO (Otevírá St 07:30)

MÚ Hlinsko - Odbor dopravy

Vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě, správa agendy týkající se autoškol a dopravních přestupků.

MÚ Hlinsko - Odbor finanční

Správa hospodaření města.

ZAVŘENO (Otevírá St 07:30)

Živnostenský úřad Hlinsko

Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský rejstřík.

ZAVŘENO (Otevírá St 07:30)

Městská policie Hlinsko

Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku.

Městské muzeum a galerie Hlinsko

Expozice z historie školství, národopisu, řemesel a malířů Hlinska. Pořádání výstav.

ZAVŘENO (Otevírá St 09:00)