Pobočky Horažďovice - městský úřad

Horažďovice - městský úřad

První písemná zpráva pochází z roku 1251. Město se nachází v nadmořské výšce 427 metrů. Na území žije 5607 obyvatel.

Hlavní pobočka

ZAVŘENO (Otevírá St 07:30)

MÚ Horažďovice - Správní odbor

Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel.

ZAVŘENO (Otevírá St 07:30)

MÚ Horažďovice - Odbor životního prostředí

Zajišťování ochrany životního prostředí.

ZAVŘENO (Otevírá St 07:30)

MÚ Horažďovice - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Zajištění sociální péče, pomoci v hmotné nouzi a sociálně právní ochrany dětí. Rozhodování v oblasti sociálních dávek a příspěvků.

ZAVŘENO (Otevírá St 07:30)

MÚ Horažďovice - Odbor památkové péče, školství a kultury

Zajištění správy v oblasti školství a kultury.

ZAVŘENO (Otevírá St 07:30)

MÚ Horažďovice - Odbor investic, rozvoje a majetku města

Správa majetku města a majetkoprávních vztahů, zajištění investiční výstavby.

ZAVŘENO (Otevírá St 07:30)

MÚ Horažďovice - Odbor dopravy a silničního hospodářství

Vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě, správa agendy týkající se autoškol a dopravních přestupků.

ZAVŘENO (Otevírá St 07:30)

Živnostenský úřad Horažďovice

Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský rejstřík.

ZAVŘENO (Otevírá St 07:30)

Městská policie Horažďovice

Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku.

Městská knihovna Horažďovice

Nabídka služeb městské knihovny s on-line katalogem a meziknihovní výpůjční službou.