Pobočky Mnichovo Hradiště - městský úřad

Mnichovo Hradiště - městský úřad

První písemná zpráva pochází z roku 1279. Město se nachází v nadmořské výšce 240 metrů. Na území žije 8513 obyvatel.

MÚ Mnichovo Hradiště - Odbor výstavby a životního prostředí

Zajišťování stavebně právní činnosti města a správy životního prostředí.

MÚ Mnichovo Hradiště - Odbor správy majetku a rozvoje města

Správa majetku města a majetkoprávních vztahů, zajištění investiční výstavby.

MÚ Mnichovo Hradiště - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Zajištění sociální péče, pomoci v hmotné nouzi a sociálně právní ochrany dětí. Rozhodování v oblasti sociálních dávek a příspěvků.

MÚ Mnichovo Hradiště - Odbor dopravy

Vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě, správa agendy týkající se autoškol a dopravních přestupků.

Živnostenský úřad Mnichovo Hradiště

Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský rejstřík.