Pobočky Pedagogická fakulta

Pedagogická fakulta

Pedagogická fakulta realizuje přípravu učitelů v bakalářském a magisterském pregraduálním studiu a v programech celoživotního vzdělávání.

Univerzita Karlova v Praze - Centrum školského managementu Pedagogické fakulty

Kvalifikační a profesní příprava řídících pracovníků ve školství, ředitelů všech druhů škol a školských zařízení.

Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání Pedagogické fakulty

Ústav zajišťuje vědeckou, expertní a vzdělávací činnost v oblasti pedagogických věd a vzdělávací politiky. Realizuje výzkumné a vývojové projekty.

Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství Pedagogické fakulty

Ústav je zaměřen na další profesní vzdělávání a rozvoj profesních kompetencí učitelů a řídicích pracovníků ve školství.

Ústřední knihovna Pedagogické fakulty

Knihovna zajišťuje pro fakultu základní informační a knihovnické služby.

Katedra tělesné výchovy Pedagogické fakulty

Katedra zajišťuje výuku pro studium oborů učitelství pro SŠ, MŠ a ZŠ, speciální pedagogiku, pedagogiku předškolního věku a rodinnou výchovu.

Katedra rusistiky a lingvodidaktiky Pedagogické fakulty

Katedra připravuje učitele ruského jazyka v pětiletém denním studiu zahrnujícím kombinace s anglickým, německým, českým a francouzským jazykem.

Katedra primární pedagogiky Pedagogické fakulty

Katedra zajišťuje výuku pro bakalářský studijní program učitelství pro MŠ, pro magisterský program oboru učitelství a předškolní pedagogika.

Katedra pedagogické a školní psychologie Pedagogické fakulty

Katedra zajišťuje výuku magisterského studia oboru psychologie a psychologickou přípravu studentů na učitelství na ZŠ a SŠ.

Katedra občanské výchovy a filosofie Pedagogická fakulta

Katedra garantuje přípravu učitelů občanské výchovy pro ZŠ a základů společenských věd a občanské nauky pro SŠ ve formě pětiletého prezenčního studia.

Katedra matematiky a didaktiky matematiky Pedagogické fakulty

Katedra zajišťuje výuku magisterského studia oboru učitelství matematiky pro 1. a 2. stupeň ZŠ a SŠ a dále doktorandského studia.

Katedra hudební výchovy Pedagogické fakulty

Katedra zajišťuje výuku oborů hudební výchova, hra na nástroj, speciální pedagogika, učitelství pro 1. stupeň ZŠ a pro MŠ a obor sbormistrovství.

Katedra francouzského jazyka a literatury Pedagogické fakulty

Katedra zajišťuje bakalářské i magisterské studijní obory se zaměřením na vzdělávání v kombinaci s francouzštinou.

Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty

Katedra zajišťuje výuku českého jazyka pro studenty oborů učitelství pro mateřské školy, 1.stupeň základní školy, 2.stupeň ZŠ a SŠ.