Pobočky Církev československá husitská

Církev československá husitská

Ústřední orgán sdružuje jednotlivé církevní obce a na společných vzdělávacích konferencích posiluje vědomí sounáležitosti a solidarity mezi nimi.

Náboženská obec Církve československé husitské v Kutné Hoře

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání. Organizování operních večerů a dalších kulturních akcí.

Kostel sv. Mikuláše v Praze na Staroměstském náměstí

Barokní kostel je v souvislosti s povodní poprvé zmiňován již roku 1273. V roce 1635 připadl kostel benediktýnům z emauzského kláštera. Stavba začala roku 1732 a v roce 1737 byl kostel vysvěcen. V kostele se natáčely filmy Aféra s náhrdelníkem a Čas sluhů.