Pobočky Litovel - městský úřad

Litovel - městský úřad

První písemná zpráva pochází z roku 1200. Město se nachází v nadmořské výšce 231 metrů. Na území žije 9 883 obyvatel.

Hlavní pobočka

ZAVŘENO (Otevírá St 07:00)

MÚ Litovel - Odbor vnitřní správy

Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel.

ZAVŘENO (Otevírá St 07:00)

MÚ Litovel - Odbor životního prostředí

Zajišťování ochrany životního prostředí.

ZAVŘENO (Otevírá St 07:00)

MÚ Litovel - Odbor výstavby

Zajišťování stavebně právní činnosti města.

ZAVŘENO (Otevírá St 07:00)

MÚ Litovel - Odbor dopravy

Vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě, správa agendy týkající se autoškol a dopravních přestupků.

ZAVŘENO (Otevírá St 07:00)

MÚ Litovel - Sociální odbor

Zajištění sociální péče, pomoci v hmotné nouzi a sociálně právní ochrany dětí. Rozhodování v oblasti sociálních dávek a příspěvků.

ZAVŘENO (Otevírá St 07:00)

MÚ Litovel - Odbor místního hospodářství a stavebních investic

Zajišťování přípravy, realizace a koordinace investiční výstavby města.

ZAVŘENO (Otevírá St 07:00)

MÚ Litovel - Odbor vnitřní správy

Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel.

ZAVŘENO (Otevírá St 07:00)

Živnostenský úřad Litovel

Vydávání rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vedení živnostenského rejstříku.

Městská policie Litovel

Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku.

Městská knihovna Litovel

Nabídka služeb městské knihovny. Pořádání besed k literárním výročím. Možnost přístupu na internet.

ZAVŘENO (Otevírá Čt 09:00)