Pobočky Charita Olomouc

Charita Olomouc

Azylový dům pro muže a ženy. Nízkoprahové denní centrum. Terénní program. Noclehárna pro ženy a muže. Ordinace praktického lékaře pro lidi bez domova.

Hlavní pobočka

OTEVŘENO (nonstop)

Středisko sv. Alžběty pro lidi s tělesným handicapem

Hlavním cílem naší služby je poskytování základní péče o vlastní osobu a domácnost lidem, kteří ji potřebují a to v dohodnutém čase a místě. Služba je zaměřena především na seniory a dospělé lidi, kteří si vzhledem ke svému věku, nemoci či postižení nemohou …

Středisko psychosociální pomoci sv. Vincence a Kryštofa

Dům sv. Vincence. Bezbariérová tréninková kavárna Betreka. Podpora samostatného bydlení. Dluhová poradna. Krizové centrum.

Středisko Khamoro pro etnické menšiny

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti. Včasná příprava dětí předškolního věku z ...