Pobočky Město Česká Kamenice

Město Česká Kamenice

Město Česká Kamenice najdete na severu Čech asi 20 km na východ od Děčína. Rozkládá se v údolí řeky Kamenice, posledního labského přítoku na našem území. První písemná zpráva pochází z roku 1305. Město se nachází v nadmořské výšce 301 metrů. Na území žije ...

Hlavní pobočka

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Město Česká Kamenice

Provádí a zajišťuje údržbu veřejného prostranství, hřbitova, autobusových zastávek, zábradlí, dopravního značení, komunikací a jiných zařízení v majetku a katastru města, provádí sběr a třídění odpadů v katastru města, zajišťuje provoz a údržbu veřejného …

Město Česká Kamenice

Sbor dobrovolných hasičů zajišťuje ochranu životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů

Město Česká Kamenice

Poskytování a vyhledávání informací s pomocí internetu, prodej vstupenek na akce DK, dále prodej vstupenek v rámci "Vstupenky Děčín", odesílání faxů, kopírování, poskytování informací o dopravních spojeních, z oblasti cestovního ruchu, o ...

Městské informační centrum

ZAVŘENO (Otevírá v Út 08:30)

Město Česká Kamenice

Provoz městského koupaliště, které je situováno v severní části města.

Městské koupaliště

ZAVŘENO (Otevírá v 10:00)

Město Česká Kamenice

Zajišťování stavebně právní činnosti města. Úsek přidělování popisných a orientačních čísel, označování ulic a místních částí, speciální silniční stavební úřad a úsek správních poplatků a pokut.

Stavební úřad

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Město Česká Kamenice

Správa majetku města a majetkoprávních vztahů. Úsek správy bytového a nebytového fondu, úsek nemovitého majetku města, úsek hřbitova, úsek ochrany přírody krajiny, úsek místních komunikací a veřejného prostranství, úsek územního plánování, úsek …

Odbor správy majetku města

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Město Česká Kamenice

Úsek matriční úřad a ověřování, úsek správní agenda a evidence obyvatel, úsek správních poplatků, úsek přestupků, úsek sekretariát, úsek hlavní pokladna, úsek stížností a petic, úsek školství, úsek veřejnoprávních smluv, úsek správa a ...

Odbor správních činností a matriční úřad

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:30)

Město Česká Kamenice

Zajišťuje zpracování rozpočtu města na příslušný kalendářní rok, vyhodnocuje skutečné hospodaření ve vztahu ke schválenému rozpočtu, navrhuje úpravy rozpočtu, zabezpečuje celkovou účetní agendu města, v návaznosti na místní vyhlášku o místních poplatcích …

Finanční odbor

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Město Česká Kamenice

Provoz sběrného dvora, skladování a likvidace nebezpečného odpadu. Zpětný odběr elektrospotřebičů. Do Sběrného dvora lze odevzdat: papír, plasty, sklo, nápojové kartony, kovy, textil, nebezpečné složky komunálního odpadu, objemný komunální odpad, bioodpad, ...

Sběrný dvůr

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:00)

Město Česká Kamenice

Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti města.

Městská policie

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:30)

Město Česká Kamenice

Poskytuje knihovnické a informační služby obyvatelům města a přilehlých obcí. Vykonává bibliografickou informační službu dle daných požadavků. Zajišťuje lekce knihovnické gramotnosti pro všechny typy škol. Umožňuje občanům přístup na Internet a ...

Městská knihovna

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)

Město Česká Kamenice

Provozování sportovní haly s turistickou ubytovnou. Celková kapacita je 38 osob. K dispozici je kuchyňka, společenská místnost s TV, Wi-Fi, úschovna kol a lyží, parkoviště. Možnost využití sportovního areálu – florbal, badminton, sálová kopaná, volejbal, ...