Pobočky Třeboň - městský úřad

Třeboň - městský úřad

První písemná zpráva pochází z roku 1240. Město se nachází v nadmořské výšce 434 metrů. Na území žije 8653 obyvatel.

Hlavní pobočka

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

Kongresové a kulturní centrum Roháč

Provozujeme kongresové a kulturní centrum. Pořádáme konference, výstavy, plesy, taneční a hudební produkce.

Divadlo J.K.Tyla

Provozujeme divadlo. V hledišti naleznete lustr z buquoyských skláren, malířskou výzdoba stropu.

MÚ Třeboň - Odbor životního prostředí

Zajišťování ochrany životního prostředí.

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

MÚ Třeboň - Odbor vnitřních věcí

Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel.

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

MÚ Třeboň - Odbor územního plánování a stavebního řádu

Zajišťování stavebně právní činnosti města a územního plánování.

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

MÚ Třeboň - Odbor školství a sociálních věcí

Zajištění správy v oblasti školství a kultury.

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

MÚ Třeboň - Odbor rozvoje a investic

Zadávání a vedení tvorby investičních projektů města a zajišťování jejich realizace.

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

Živnostenský úřad Třeboň

Vydávání rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vedení živnostenského rejstříku.

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

Městská policie Třeboň

Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku.