Pobočky Místní skupina vodní záchranné služby Českého červeného kříže Krnov II

Místní skupina vodní záchranné služby Českého červeného kříže Krnov II

Poskytování preventivně záchranářské činnosti a předlékařské první pomoci na vodních lokalitách.