Pobočky Univerzita Hradec Králové

Univerzita Hradec Králové

Univerzita nabízí vysokoškolské studium na třech fakultách se zaměřením na pedagogiku, informatiku, management a filozofii.

Katedra sociální patologie a sociologie Pedagogické fakulty

Katedra zajišťuje výuku v oblasti sociální patologie a prevence a sociální komunikace ve státní správě.

Katedra informačních technologií Fakulty informatiky a managementu

Katedra se zaměřuje na aplikaci moderních informačních technologií v managementu a v různých typech ekonomických, společenských a industriálních procesů.

Univerzitní Knihovna Univerzity Hradec Králové

Nabídka výpůjčních, meziknihovních a rešeršních služeb a přístupu k síti internet a kopírce.

Knihovna

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:45)

Filozofická fakulta

Zajišťujeme výuku v oblasti humanitních studií, zejména filozofie, politických a společenských věd, historie, pomocných věd historických a archivnictví.

Pedagogická fakulta

Nabízíme vzdělávání v oblasti humanitní, pedagogické, sociální, přírodovědné, technické, tělovýchovné a umělecké.

Přírodovědecká fakulta

Poskytujeme vzdělání v oborech zaměřených na přírodovědné obory.

Fakulta informatiky a managementu

Nabízíme vzdělání v oblasti informatiky, aplikované informatiky, systémového inženýrství, ekonomiky a managementu.