Pobočky Česko - německá horská nemocnice Krkonoše, s.r.o.

Česko - německá horská nemocnice Krkonoše, s.r.o.

Rozsah poskytované zdravotní péče: chirurgická, interní, endoskopická, gyn-porodnická, dětská, odd. akutní medicíny, následná péče - včetně odborných ambulancí. Možnost nadstandardních pokojů. Dále nabízíme moderní laboratorní vyšetření, rentgen s CT.

Hlavní pobočka

Česko - německá horská nemocnice Krkonoše, s.r.o.

Poskytujeme lůžkovou rehabilitační péči za využití speciálních léčebných metod.

Rehabilitační oddělení

Česko - německá horská nemocnice Krkonoše, s.r.o.

Ošetřovatelská a rehabilitační péče o pacienty s chronickými chorobami, po cévních mozkových příhodách, zlomeninách a ortopedických výkonech.

Následná péče

Česko - německá horská nemocnice Krkonoše, s.r.o.

Poskytujeme anesteziologickou péči pro operační obory, resuscitační péči na lůžkovém oddělení pro chirurgické, gynekologické a interní pacienty.

Oddělení akutní medicíny

Česko - německá horská nemocnice Krkonoše, s.r.o.

Poskytujeme lékařskou péči novorozencům, dětem a mladým pacientům.

Dětské a novorozenecké oddělení

Česko - německá horská nemocnice Krkonoše, s.r.o.

Zajišťujeme gynekologickou léčbu, nabízíme alternativní porody včetně porodů do vody a provádíme gynekologické operace.

Gynekologicko - porodnické oddělení

Česko - německá horská nemocnice Krkonoše, s.r.o.

Poskytujeme komplexní péči o nemocné s chirurgickými onemocněními.

Chirurgické oddělení