Pobočky SPRESO  s.r.o.

SPRESO  s.r.o.

SPRESO s.r.o.

Zabýváme se těmito službami: využití stabilizovaného kalu z čistíren odpadních vod, využití ostatních odpadů (např. biologicky rozložitelných), rekultivace a sanace veškerých skládek, čištění rybníků, retenčních nádrží, koryt řek a potoků, provádění …

SPRESO, s.r.o.

Nabízíme služby v oblasti kompostování, výroby hnojiva a rekultivačního substrátu. Nabízíme služby autodopravy a zemní práce.

ZAVŘENO (Otevírá v 07:00)