Pobočky Pavel Švesták

Pavel Švesták

Provozování advokátní kanceláře.

Hlavní pobočka

Brzy otevírá (07:00)

Nadace Karla staršího ze Žerotína

Účelem nadace je podpora záchrany, obnovy a kulturně přiměřeného využití nemovitých i movitých památkově hodnotných objektů.