Pobočky Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

Nabídka studia na sedmi fakultách a jednom ústavu humanitního, technického, přírodovědeckého, zdravotnického a uměleckého zaměření.

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

Nabídka ubytování a stravování pro studenty univerzity Jana Evangelisty Purkyně.

Správa kolejí a menz

OTEVŘENO (Zavírá v 18:00)