Pobočky Nemocnice Milosrdných bratří

Nemocnice Milosrdných bratří

Endoskopické vyšetřování jícnu, žaludku, dvanácterníku, tračníku a rekta.

Endoskopické centrum

Nemocnice Milosrdných bratří

Zajišťujeme nepřetržitě diagnostickou a léčebnou péči o nemocné a zraněné.

Chirurgická ambulance

Brzy zavírá (v 15:00)

Nemocnice Milosrdných bratří

Zajišťujeme rehabilitaci především pro pacienty po traumatech pohybového aparátu ošetřené metodami kostní chirurgie.

Rehabilitační oddělení

Nemocnice Milosrdných bratří

Poskytujeme kompletní spektrum gynekologických operací od malých zákroků až po rozsáhlé operace.

Gynekologicko-porodnické oddělení

Nemocnice Milosrdných bratří

Poskytujeme péči v celém rozsahu vnitřního lékařství.

Interní oddělení

Nemocnice Milosrdných bratří

Poskytujeme zdravotní služby z oblasti všeobecné chirurgie včetně laparoskopického operování.

Chirurgické oddělení

Nemocnice Milosrdných bratří

Poskytujeme péči chronicky nemocným občanům s cílem zlepšení jejich zdravotního stavu a dosažení úplné či částečné soběstačnosti.

Léčebna dlouhodobě nemocných