Pobočky Město Kunštát

Město Kunštát

První písemná zpráva pochází z roku 1279. Město se nachází v nadmořské výšce 445 metrů. Na území žije 2783 obyvatel. Poskytování služeb Czech POINTu.

Hlavní pobočka

ZAVŘENO (Otevírá v St 08:00)

Město Kunštát

Provoz sběrného dvora. Sbírané druhy odpadů: papír, sklo, dřevo, kovy, baterie, zářivky, pneumatiky a další. Zajišťujeme skladování i likvidaci nebezpečného odpadu a zpětný odběr elektrospotřebičů.

Sběrný dvůr

ZAVŘENO (Otevírá v St 09:00)

Město Kunštát

Zajišťuje stavebně právní činnosti města.

Stavební odbor

ZAVŘENO (Otevírá v St 08:00)

Město Kunštát

Správa hospodaření města.

Finanční odbor

ZAVŘENO (Otevírá v St 08:00)

Město Kunštát

Oddělení pro děti a dospělé: půjčování naučné literatury a beletrie, půjčování novin a časopisů, půjčování zvukových nosičů, meziknihovní výpůjční služba, donášková služba z knihovny, rezervace dokumentů, vyhledávání v ON-LINE ...

Městská knihovna

Brzy otevírá (v 10:00)

Město Kunštát

Městská policie je orgánem obce, který plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plní také další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii.

Město Kunštát

Informace o regionu, kulturních, společenských a sportovních akcích, o dopravních spojích, telefonních číslech, informace a rezervace ubytování po České republice. Předprodej vstupenek, prodej map, turistických průvodců, turistických známek, pohlednic a ...

Městské informační centrum

OTEVŘENO (Zavírá v 12:00)