Pobočky Město Rájec - Jestřebí

Město Rájec - Jestřebí

Náležitosti města jsou spravovány prostřednictvím Městského úřadu a dalších zařízení města. Poskytuje služby Czech POINTu.

Hlavní pobočka

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Město Rájec - Jestřebí

Městská policie je orgánem obce, který plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plní také další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii.

Městská policie

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Město Rájec - Jestřebí

Knihovna nabízí půjčování knih a časopisů a pořádá různé výstavy a setkání. K dispozici je veřejný internet.

Městská knihovna

ZAVŘENO (Otevírá v 09:00)

Město Rájec - Jestřebí

Organizační zajištění kulturních akcí organizovaných městem, koordinace kulturních aktivit.

Odbor kultury a cestovního ruchu

ZAVŘENO (Otevírá v 07:00)

Město Rájec - Jestřebí

Odbor zajišťuje finanční hospodaření města dle schváleného rozpočtu, inventarizace majetku, platby faktur a poplatků, zpracování mezd pro zaměstnance města. Eviduje hrobová místa a vykonává administrativní činnost pro přestupkovou komisi.

Hospodářsko-správní odbor

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Město Rájec - Jestřebí

Stavební odbor zajišťuje stavebně právní činnosti města. Do činnosti odboru patří úkony jako vydání územního rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, vydání územního souhlasu nahrazující územní rozhodnutí, vydání souhlasu pro speciální stavební úřady a ...

Stavební odbor

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Město Rájec - Jestřebí

Centrum nabízí veřejný internet a kopírování za poplatek. Poskytují informace o kulturních akcích ve městě a v okolí, informace o atraktivitách regionu Blanenska a Boskovicka. Vyhledávají dopravního spojení, zveřejňují inzerce v prostorách IC a zpravodaji ...

Informační centrum

ZAVŘENO (Otevírá v 07:00)