Pobočky Vítkovická nemocnice a.s.

Vítkovická nemocnice a.s.

Poskytování zdravotnické a ošetřovatelské péče.

Hlavní pobočka

OTEVŘENO (nonstop)

Vítkovická nemocnice a.s.

Diagnostika a ambulantní léčba pacientů s onemocněním krve.

Hematologická ambulance

Vítkovická nemocnice a.s.

Zajišťování komplexního předoperačního vyšetření pacientů před nástupem k hospitalizaci pro operační výkon.

Anesteziologická ambulance

Vítkovická nemocnice a.s.

Oddělení poskytuje základní diagnostické a léčebné výkony, specializuje se na chirurgii chrápání, plastiky nosu a chirurgii štítné žlázy.

Oddělení ušní, nosní a krční

Vítkovická nemocnice a.s.

Poskytování komplexní péče o ženu v oblasti gynekologické a porodnické.

Gynekologicko-porodnické oddělení

Vítkovická nemocnice a.s.

Kompletní diagnostika a léčba dýchacího ústrojí, ledvin i močových cest, zažívacího traktu, problémů s pomočováním i bolestmi břicha.

Vítkovická nemocnice a.s.

Poskytování komplexní léčebné a diagnostické péče v širokém spektru interních odborností s výjimkou péče o zažívací trakt.

Vaskulární centrum, interní oddělení a cevní chiru

Vítkovická nemocnice a.s.

Diagnostika a léčba chorob zažívacího ústrojí.

Centrum péče o zažívací trakt