Pobočky Střední škola řemesel Kunice, příspěvková organizace

SŠ řemesel Kunice

Střední škola řemesel je speciální střední škola, poskytující střední vzdělání s výučním listem žákům ze základních škol praktických, základních škol speciálních či základních škol, u kterých je pedagogicko-psychologickou poradnou či speciálně pedagogickým ...

SŠ řemesel Kunice

Nabízí ubytování pro studenty. Po celou dobu jsou žáci svěřeni do péče pedagogických pracovníků a ti za ně přebírají zodpovědnost.