Pobočky Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna, Boskovice, nám. 9. května 2a

Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková organizace

Škola nabízí vzdělávání v oborech zakončených maturitní zkouškou - bezpečnostně právní činnost, informační technologie, autotronik, mechanik strojů a zařízení a nástavbovém oboru podnikání a v oborech zakončených závěrečnou zkouškou s výučním listem - ...

Nadační fond při SŠ André Citroëna

Výuka odborných předmětů, prezentace školy a odpora zahraničních aktivit SOŠ a SOU André Citroëna.