Pobočky Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR

Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR

Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR

Sdružení k prezentaci podnikatelských a obchodních zájmů členských společností českého obranného a bezpečnostního průmyslu na domácí i mezinárodní úrovni.

Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR

Vytváření optimálních podmínek pro výzkum, vývoj, výrobu a obchod s vojenskou technikou a materiálem.