Pobočky ZŠ a MŠ Hradec Králové, Jiráskovo náměstí

ZŠ a MŠ Hradec Králové, Jiráskovo náměstí

Základní škola pro 450 žáků s jídelnou a družinou nabízí výuku psaní všemi deseti a pěvecký kroužek. Škola poskytuje vzdělání dětem s vadami zraku.

ZŠ a MŠ Hradec Králové, Jiráskovo náměstí

Mateřská škola pro 60 dětí s jídelnou nabízí kroužek hry na flétnu, angličtiny hrou, výtvarný, keramický a hudebně-dramatický kroužek a plavecký kurz.