Pobočky Dětský domov, mateřská škola a školní jídelna, Broumov, třída Masarykova 246

Dětský domov, mateřská škola a školní jídelna, Broumov, třída Masarykova 246

Cílovou skupinou jsou děti ohrožené na zdraví či výchově zpravidla ve věku od 3 – 18 let. Vzhledem k odborně vzdělanému personálu (speciálně pedagogické a zdravotnické vzdělání), materiálnímu zabezpečení a dlouholetým zkušenostem jsme schopni přijmout i dítě …

Dětský domov, mateřská škola a školní jídelna, Broumov, třída Masarykova 246

Mateřská škola logopedická je krajským speciálním zařízením, které zajišťuje předškolní vzdělávání. Škola realizací výchovných činností podporuje zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte se zaměřením na rozvoj komunikačních schopností (opožděný ...