Pobočky Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis

Provoz nadnárodního dobrovolného zájmového sdružení měst a obcí zaměřeného na podporu česko-polské přeshraniční spolupráce.

Regional Development Agency

Podpora a koordinace hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje území Euroregionu Glacensis.