Pobočky Diakonie ČCE - středisko Světlo ve Vrchlabí

Diakonie ČCE - středisko Světlo ve Vrchlabí

Diakonie ČCE - středisko Světlo ve Vrchlabí

Na základě diakonických hodnot pomáháme potřebným a šíříme smysl vzájemné pomoci na Vrchlabsku a Jilemnicku. Používáme k tomu sociální služby (terénní a ambulantní) a principy komunitní práce. Služby pro lidi s postižením, pro seniory i pro rodiny s dětmi. ...

Diakonie ČCE - středisko Světlo ve Vrchlabí

Pomáháme lidem se zdravotním znevýhodněním obnovit nebo získat schopnosti a dovednosti pro samostatný život. Pomáháme jim vytvářet širší možnosti do budoucna, rozvíjíme jejich dovednosti a vztahy s okolím tak, aby mohli žít spokojeně, zodpovědně a nezávisle …

Sociální služba Spirála