Pobočky Ústředí muslimských obcí

Ústředí muslimských obcí

Ústřední orgán sdružuje jednotlivé obce a na společných vzdělávacích konferencích posiluje vědomí sounáležitosti a solidarity mezi nimi.

Muslimská obec v Teplicích

Pořádání duchovních setkání a programů pro muslimy v Ústeckém kraji.