Pobočky VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE

VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE

Poskytování preventivně záchranářské činnosti a předlékařské první pomoci na vodních lokalitách.