Pobočky Město Kyjov

Informační centrum města Kyjova

Informační centrum města Kyjova

Informační centrum je zřizováno a provozováno městem Kyjov. Cílem informačního centra je především bezplatné poskytování nejrůznějších informací o městě a regionu, včetně nabídky doplňkových služeb. Z hlediska jazykové vybavenosti personál komunikuje ...

Hlavní pobočka

Město Kyjov

Městský stadion leží v centru města a v jeho areálu se nacházejí sportoviště: atletická dráha s umělým povrchem a atletickými sektory, travnaté fotbalové hřiště a tréninkové hřiště, víceúčelové hřiště s umělým povrchem, hokejbalové hřiště s umělým ...

Město Kyjov

Odbor je specializován na provádění výkonu státní správy pro celý region Kyjovska (správní obvod obce s rozšířenou působností, celkem pro 42 obcí) v oblastech správních agend (evidence obyvatel, matrika, občanské průkazy, cestovní doklady, volby), dopravních …

Odbor správních a dopravních agend

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Město Kyjov

Odbor vykonává státní správu pro celý region Kyjovska (správní obvod obce s rozšířenou působností, celkem pro 42 obcí) v oblastech životního prostředí a územního plánování (součástí oddělení územního plánování je také agenda památkové péče s výkonem státní ...

Odbor životního prostředí a územního plánování

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Město Kyjov

Odbor zajišťuje v rámci samostatné působnosti obce činnosti v oblastech správy nemovitého majetku, správy bytů, dopravy ve městě, ochrany životního prostředí, veřejné zeleně a lesního hospodářství, nakládání s komunálním odpadem, správy městských zařízení a …

Odbor majetku

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Město Kyjov

Odbor koordinuje činnosti v oblasti sociální péče, sociálně-právní ochrany dětí.

Odbor sociálních věcí

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Město Kyjov

Odbor zajišťuje celkovou ekonomickou agendu města. Sestavuje návrh rozpočtu, kontroluje a vyhodnocuje plnění rozpočtu, zpracovává závěrečný účet města, provádí platební styk s peněžními ústavy, zajišťuje pokladní operace, provádí úvěrovou agendu města.

Odbor finanční

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Město Kyjov

Odbor koordinuje činnosti v oblasti školství, kultury, mládeže, tělovýchovy, sportu a cestovního ruchu.

Odbor školství a kultury

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Město Kyjov

Poskytování územně plánovacích informací, územní řízení, územní souhlas a územní opatření, ohlašování jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací, stavební řízení, odstraňování staveb, terénních úprav a zařízení (povolení a ...

Stavební úřad

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Město Kyjov

Odbor podává výklad, výhledové rozbory, návrhy a podněty na změny územně plánovacích dokumentací, podává informace o možnostech pro výstavbu, zajišťuje kompletní přípravu a realizaci investičních akcí města včetně ekonomických rozvah, zpracovává a aktualizuje …

Odbor rozvoje města

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Město Kyjov

Samostatná působnost obce v oblasti právní, kontrolní, organizační a provozu úřadu, informatiky, propagace města a jeho prezentace ve veřejných médiích, zahraniční spolupráce.

Odbor organizační a právní

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Město Kyjov

Živnostenský úřad zajišťuje výkon státní správy na úseku živnostenského podnikání v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v oblasti všech druhů živností, tj. živností ...

Obecní živnostenský úřad

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Město Kyjov

První písemná zmínka o Kyjově pochází z roku 1126. Kyjov má více než 11 tisíc obyvatel a je správním a společenským centrem pro dalších 41 okolních obcí. Nachází se 40 kilometrů jihovýchodně od Brna a 18 kilometrů severně od Hodonína. Městem protéká nevelká …

Městský úřad

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Městská policie Kyjov

Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku. Její hlídková činnost se nesoustředí jen na město samotné, ale také na přilehlé zahrádkářské osady, vinohrady, garáže, čerpací stanice atd.

Městská policie

OTEVŘENO (nonstop)