Pobočky Město Vítkov

Město Vítkov

Město Vítkov leží v členitém terénu Vítkovské vrchoviny, která náleží celku Nízkého Jeseníku. Průměrná nadmořská výška je 480 metrů. První písemná zpráva pochází z roku 1301. Poskytování služeb Czech POINTu. Dominantou města a celého kraje je novogotický ...

Hlavní pobočka

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Město Vítkov

Vykonává státní správu na úseku územního řízení a stavebního řádu a na úseku pořizovatele územně plánovací dokumentace. Je stavebním úřadem, úřadem územního plánování a vyvlastňovacím úřadem. Zabývá se postupnou realizací územního plánu města a jeho změn, ...

Odbor výstavby a územního plánování

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Město Vítkov

Součástí odboru služeb je: Oddělení dopravy, které řeší věci týkajících se provozu na pozemních komunikacích, oblasti evidence, získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a v oblasti evidence silničních vozidel. Oddělení ...

Odbor služeb

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Město Vítkov

Zabezpečuje práce na vyhotovení návrhu rozpočtu a jeho úprav, sleduje a vyhodnocuje jeho plnění, zabezpečuje činnosti spojené s financováním města, příspěvkových organizací a městské policie. Vede účetnictví o stavu a pohybu majetku, o všech příjmech a ...

Finanční odbor

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Město Vítkov

Odbor vykonává činnost v oblasti sociálního zabezpečení, sociálně právní ochrany dětí a zdravotnictví.

Odbor sociálních věcí

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Město Vítkov

Odbor městského úřadu pro zabezpečení činnosti sekretariátu starosty a místostarosty, sekretariátu tajemníka, pro organizační zajištění činnosti zastupitelstva města, rady města a městského úřadu.

Odbor vnitřní správy

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Město Vítkov

Úřad zajišťuje projednávání určených přestupků. Zajišťuje vyřizování matriční agendy, státního občanství, agendy evidence obyvatel a vyřizování občanských průkazů a cestovních dokladů. Zabezpečuje úkoly při sčítání lidu, domů a bytů. Jako obecní živnostenský …

Odbor správních činností, živnostenský úřad

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Město Vítkov

Výpůjční služby: absenční (mimo budovu knihovny) a presenční (v budově knihovny) půjčování dokumentů (knihy, časopisy, noviny), meziknihovní výpůjčky – dokument, který naše knihovna nevlastní seženeme z jiné knihovny (tato služba je ...

Město Vítkov

V kulturním domě jsou pořádány společenské akce (plesy, koncerty, divadla apod.) a prodejní akce (výprodeje, předváděcí akce). Možnost pronájmu.

Město Vítkov

Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce.

Městská policie

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Město Vítkov

Turistické informace (zajímavosti v okolí, tipy na výlety), informace o ubytování ve městě a okolí, stravování, dopravě, informace o institucích, obchodech, službách a podnikatelských subjektech, informace o kulturních, společenských a sportovních ...