Shengzhou Boyi Neckwear & Weaving Co., Ltd.

Adresa:

No.16, Road 4, Necktie Industrial Zone, Zhejiang Province
Shenxian, 312400

cn China

Web:

www.neckwearfactory.com
www.neckwearfactory.com

Mobil:

+86 139 675 036

E-mail:


Kontaktní formulář