Subterra a.s. – Magyarországi Fióktelep

Ág

Adresa:

Rómer Flóris u. 5.
Győr, 9024

hu Hungary

Web:

www.subterra.cz

Mobil:

+36 964 255 04

E-mail:

Pobočky

Centrála: S u b t e r r a a.s. - Praha 8 − Libeň, Koželužská 2246/5
Бранцх: Subterra a.s. – Ogranak Beograd - Serbia, Belgrade, Kronštatska 5
Pobočka: Subterra a.s. - organizačná zložka Slovenská republika - Slovensko, Bratislava-Ružinov, Košická 49
Zweig: Subterra a.s. – Zweigniederlassung Deutschland - Germany, Eching, Erfurter Straße 31

Fakturační údaje

Subterra a.s. – Magyarországi Fióktelep
Rómer Flóris u. 5.
9024  Győr
hu Hungary

IČO: 0817000019

Kontaktní formulář