Zhejiang Guyue Battery Co., Ltd.

Centrála

Adresa:

No. 9, Wei Wu Roada, Hangzhou Bay Shangyu Industrial Area
Shangyu, 312300

cn China

Web:

www.guyueholding.com/product/car-battery
www.guyueholding.com

Telefon:

+86 057 582 152 777

Fax:

+86 057 582 152 777

E-mail:

Kontaktní formulář